Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy

Člověk a jeho svět pro 3. ročník základní školy

Erna Pfeiferová, I. Chramostová, K. Vance, R. Komaňská, P. Adámková
215 Kč
199 Kč Ušetříte -16 Kč
Katalogové číslo: 9788073581114
Žánr: Jiné předměty
Typ vazby: Brožovaná bez přebalu lesklá
Počet stran: 140 stran
Skladem
Anotace:
  • Je praktickým pomocníkem učitele při realizaci vyučovacích hodin vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
  • V úvodní části popisuje distribuci učiva a očekávaných výstupů v jednotlivých tematických celcích, zapojení průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí a další informace užitečné pro tvorbu ŠVP.
  • Součástí průvodce je i stručné a přehledné seznámení s učebnicovou sadou včetně praktického popisu prvků užívaných v učebnici a v pracovním sešitě. Ke každé kapitole jsou stanoveny cíle (rozvíjené dovednosti, klíčové kompetence, očekávané výstupy, k nimž kapitola směřuje, a mezipředmětové vztahy).
  • Ke každé kapitole jsou uvedeny náměty k práci s úvodním motivačním textem, rozšíření či upřesnění výkladu, doplňující úkoly, řešení všech otázek a úkolů v učebnici i v pracovním sešitě, odkazy a tipy.
  • Ke každému tematickému celku učitel nalezne soubor opakovacích otázek ve formě bludiště.
  • Jsou zde navrženy čtyři projekty zaměřené na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova ve spojení s manipulačními či výtvarnými činnostmi.