Emil Hácha

Emil Hácha

Emil Hácha

Tomáš Pasák
329 Kč
389 Kč Ušetříte 60 Kč
Katalogové číslo: 9788087067048
Žánr: Literární biografie
Typ vazby: Pevná s přebalem matná
Počet stran: 448 stran
Datum vydání: 11. března 2021
Vydáváme 11. 3. 2021
Anotace:

Emil Hácha byl a zřejmě i zůstane jedním z nejkontroverznějších českých a československých státníků v dějinách dvacátého století. Jestliže byl někdejší třetí československý prezident, později „státní prezident Protektorátu Čechy a Morava“ po druhé světové válce po dlou­há desetiletí oficiální historiogra­fií a publicistikou hodnocen převážně ne­gativně, v období po roce 1989 se hodnocení osobnosti Emila Háchy vý­­raz­ně proměnilo, a to mimo jiné díky práci PhDr. Tomáše Pasáka. Nové vydání Pasákovy obsáhlé mo­n­ografie Emil Hácha (1938-1945) doznalo oproti původní podobě vý­znam­ných změn: bylo rozšířeno o de­sítky dosud nepublikovaných archivních do­kumentů, poznámek, fotografií, jakož i výběr z memoárů pamětníků a Háchových spolupracovníků, které ilustrují dobové poměry, doplňují a upřesňují pohled na činnost Emila Háchy. Součástí nového vydání knihy je i nedávno zpracovaný grafologický rozbor Háchova rukopisu. Rozsáhlý obrazový materiál čítá té­měř dvě stě fotografií a dokumentů. Pasákova biografie o Emilu Hácho­vi vznikala více než 20 let. Nava­zuje na obsáhlou habilitační práci „Pod ochra­nou říše“ (jejíž sazba byla v na­kladatelství Naše vojsko roku 1970 z po­­­litických důvodů rozmetána – au­tor se její obhajobou habilitoval v roce 1991 na FF UK v Praze). Pasákova publikace Emil Hácha (1938-1945) zůstává jedním ze zásadních historio­grafických děl, bez něhož se neobejde nikdo, kdo se chce se­známit s osob­ností Emila Háchy a obdobím Protektorátu Čechy a Morava.

Podobné tituly

Naši zákazníci také hledají tyto knížky.

Gigolo
Gigolo
255 Kč
299 Kč
Skladem
Skutečný příběh sestry
Skutečný příběh sestry
145 Kč
169 Kč
Skladem
Pařížská manželka
Pařížská manželka
139 Kč
149 Kč
Skladem
To byl Arnošt Lustig
To byl Arnošt Lustig
265 Kč
299 Kč
Skladem
Flashky
Flashky
175 Kč
199 Kč
Skladem